Simula en diferents escenaris el futur de l’empresa

amb LOURDES PÉREZ RETAMERO

2021 SIMULA EN DIFERENTS ESCENARIS EL FUTUR DE L'EMPRESA
- Planificar el futur de l’empresa simulant variacions en el volum de facturació, en els preus de venda, en els costos directes, en els costos d’estructura, en el volum d’inversió, en el finançament i en el volum de personal contractat. - Aprendre a treure conclusions de les simulacions mitjançant el compte de resultats i les ràtios bàsiques de gestió
Autor/a
LOURDES PÉREZ RETAMERO
Temàtica
Formació Empreses
Durada
8 hores
Contingut
Durada
Manual
Tutorial plataforma
Videoconferència
Qüestionari de l'activitat