Com desenvolupar una negociació constructiva

amb ENCARNA DUQUE TRENADO, XAVIER ESTEBAN FRADERA

2021 COM DESENVOLUPAR UNA NEGOCIACIÓ CONSTRUCTIVA
Potenciar els dots de negociació i persuasió per aconseguir acords satisfactoris
Inici
07/05/2021
Autor/a
ENCARNA DUQUE TRENADO, XAVIER ESTEBAN FRADERA
Temàtica
Formació Empreses
Durada
15 hores
Contingut
Durada
Manual
Tutorial plataforma
Videoconferència 7 de maig
5 h
Qüestionari de l'activitat
La elección del despacho
El plano
Elementos de negociación
Elementos y objetivos
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.