Com desenvolupar una negociació constructiva

amb XAVIER ESTEBAN FRADERA

2021 COM DESENVOLUPAR UNA NEGOCIACIÓ CONSTRUCTIVA
Potenciar els dots de negociació i persuasió per aconseguir acords satisfactoris
Inici
07/05/2021
Autor/a
XAVIER ESTEBAN FRADERA
Temàtica
Formació Empreses
Durada
15 hores
Contingut
Durada
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.