JORNADA DE NETWORKING ENTRE EMPRESES DE POLÍGONS: Compartim reptes i solucions

amb SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE, SL

2021 NETWORKING INTER-POLÍGONS: POTENCIAR LA RELACIÓ AMB EMPRESES DE DIFERENTS POLÍGONS
-Conèixer propostes de millora en l’àmbit de la mobilitat i consum energètic als polígons de l’eix econòmic de la Riera de Caldes. -Establir noves sinergies empresarials, col·laboracions i cooperacions amb empreses del vostre entorn més proper. - Obrir canals directes de comunicació entre les empreses i l’administració pública local.
Autor/a
SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE, SL
Temàtica
Formació Empreses
Durada
4 hores
Contingut
Durada
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.