Networking inter-polígons: potenciar la relació amb empreses de diferents polígons

amb SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE, SL

2021 NETWORKING INTER-POLÍGONS: POTENCIAR LA RELACIÓ AMB EMPRESES DE DIFERENTS POLÍGONS
Moltes vegades es fomenta la creació de networkings entre empreses de la mateixa població o polígons. Per aquest motiu, amb aquest networking volem acompanyar a empreses que volen conèixer a empreses d’altres polígons i fomentar la creació de petites “missions comercials”, sigui tant a polígons en altres poblacions com a polígons dintre de la mateixa població. Així fomentem una unió entre empreses de diferents espais.
Inici
03/12/2021
Autor/a
SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE, SL
Temàtica
Formació Empreses
Durada
4 hores
Contingut
Durada
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.